Rádio Devín-Slovenský rozhlas

V rámci hudobného cyklu rádia DEVÍN, „Na hrane” si môžete vypočuť,  od 1.9.2009, pravidelne hodinovú reláciu Jany Orlickej „Divadlo sveta v troch minútach” o progresívnom francúzskom šansóne.