cultE občianske združenie

Občianske združenie cultE - časť ProFrankofónia vzniká ako logický následok, či transformácia pôvodne existujúceho Spolku slovensko-francúzskych vzťahov, ktorý bol založený v roku 1993.

Občianske združenie cultE - časť ProFrankofónia zahŕňa vo svojej náplni rovnakú platformu pôsobenia ako pôvodný spolok, obohatenú o nový priestor v oblasti spoznávania francúzskej kultúry a hľadania  kľúčových identických prvkov v oboch kultúrach.

Združenie spolupracuje predovšetkým s organizáciami rovnakého zamerania  na francúzskej strane a mapuje spoluprácu s identicky orientovanými organizáciami v Strednej Európe.

Doterajšie uskutočnené kultúrne podujatia a samotný výpočet francúzskych umelcov a umeleckých telies, ktoré mali možnosť za 16 rokov pôsobenia účinkovať so svojim umením na Slovensku, tvorí úspešnú tvár združenia.

Najväčší doterajší projekt, ako jeden z výsledkov činnosti, je 15 ročníkov „Francúzskych dní” v Brezne - najväčšieho podujatia svojho druhu na SR.

Francúzski umelci účinkovali v rámci kultúrnych akcií, viazaných na Francúzske dni,  na území celého Slovenska (Pezinok, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica…)

Francúzski umelci a umelecké telesá, ktoré doteraz účinkovali, v rámci aktivít cultE-ProFrankofónie, v SR od roku 1993:

  • Folklórne súbory a skupiny

Nádeje (Meudon - Ile de France), La Gatinaise (Perthes - Ile de France), La Berstett (Berstett - Alsace), La boure de Paris (Paris - Ile de France), Les Ulis (Les Ulis - Ile de France), Lou Fanau (Marseille - Provence), Linghelse (Lingholsheim - Alsace), Fleur d Aulne (St Alban - Bretagne), Les Echassiers (Landais)

  • Ľudová hudba

Pic note folk (Bretagne)

  • Dychový orchester Strasbourg (Alsace)
  • Jazzové orchestre

Maya jazz quartet (Paris), Vargoz jazz trio (Paris), Cheri    B (Paris)

  • Spevácky zbor mesta Meudon (Ile de France)
  • Umelci - sólisti

Elena Chenot&Adolphe Simon - klavír, klarinet (Alsace), Phillipe Naudot - akordeón (Champagne), Veronique Thual Chauvel - klavír (Bretagne), Jean Paul Bellatone - gitara (Ile de France), Daniel Compagnon - fujara (Ile de France), Jacqueline Parzyjagla - herečka, klavír, šansón (Alsace)

  • Výstavy fotografií:

Jean-Louis Courtinat (Paris - Ile de France), Daniel Compagnon (Meudon - Ile de France)

  • Výstava maliarskych diel:

Jean Solé (Paris - Ile de France), Jean Claude Fischer (Alsace)