Curriculum umeleckých aktivít

Jazzové začiatky:

 • 01.03.1995      Bábkové Divadlo Nitra „Jazz a vy”

Pravidelný jazzový koncert - hosť Jana Orlická

 • Éra dua NEGROSPIRITUALS
 • 12.04.1995      Bábkové Divadlo Nitra „Negrospirituals

Černošské spirituály v podaní Jany Orlickej

 • 14.07.1995      Matičný svetový festival slovenskej mládeže Martin
 • 14.12.1995      Jazzové Vianoce Bratislava

Najvýznamnejšie vystúpenia v spolupráci s orchestrami OK band, BB band dixieland jazz band, BB band junior swing band

 • 27.04.1996      Medzinárodný večer módy Bratislava Ružinov
 • 08.05.1996      „Večer s jazzom” Štátna opera Banská Bystrica
 • 17.09.1996      1. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 20.08.1997      Medzinárodný jazzový festival Sálgotárján (Hu)
 • 16.09.1997      2. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 28.01.1998      Krst prvého CD „Fly me to the moon” Jana Orlická a OK band
 • 21.09.1998      Krst druhého CD „Sedem a jedna” Jana Orlická a BB Band dixieland jazz band
 • 23.09.1998      3. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 11.09.1998      Festival umenia a kultúry Bardejov 98.
 • 22.06.1999      International congress - ROTARY - Žofín Praha (Cz)
 • 02.07.1999      La XIXéme Compétition internationale de jazz New Orleans  St Raphaël (F)
 • 16.07.1999      4. Sachsen-Anhalt-tag Halberstadt (D)
 • 20.06.1999      Die internationale Dixielandnacht Wittenberg (D)
 • 21.09.1999      4. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 02.11.1999      44. Krakowskie zaduszki jazzowe (Pl)
 • 12.01.2000      Le Concert „Centre de conférences Internationales du Ministère des affaires étrangères et européennes” Paris (F)
 • 13.01.2000      Le concert - L’ambassade de Slovaquie en France Paris (F)
 • 17.05.2000      31.Internationale jazzwoche Burghausen (D)
 • 07.07.2000      XXéme Compétition internationale de Jazz New-Orleans  Saint-Raphaël (F)
 • 10.04.2001      Krst 3. CD „Body and soul”
 • 03.05.2001      17. Dixieland fesztivál Sálgotárján(Hu)
 • 04.05.2001      6. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 06.07. 2001     XXI.éme Compétition de jazz New Orleans Saint Raphaël (F)
 • 03.05.2002      7. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 02.05.2003      8. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 08.05.2003      33. Internationales Dixieland Festival Dresden (D)
 • 07.05.2004      9. Medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica
 • 09.07.2004      Baszta Jazz Festival Czchów (Pl)
 • 24.09.2004      XI.Vsetínsky jazzový festival Josefa Audese (Cz)

Najvýznamnejšie vystúpenia v spolupráci s viacerými sólistami a  orchestrami

 • 22.07.2005      Trnavský JAZZyk (VVJQ)
 • 02.08.2005      Musica nocturna - šansón Zichyho palác Bratislava (Swing makers)
 • 26.10.2005      Francúzske dni v Brezne (Milan Kašuba-gitara)
 • 06.12.2005      Otvárací ceremoniál Svetového pohára v Biatlone Osrblie (Milan Markovič-hovorené slovo, spev)
 • 14.02.2006      1. výstava fotografií +vydanie prvej básnickej zbierky „Alsasko - príbeh záhrad alebo pár minút do raja”, Štátna opera Banská Bystrica
 • 15.02.2006      „Staromestský salón” Zichyho palác Bratislava, krst knihy humoristu Jána Grexu
 • 07.03.2006      „Chanson de jazz, s’ il vous plaît” Bábkové divadlo na rázcestí Banská Bystrica (Milan Kašuba-gitara, Phillipe Naudot - akordeón, Milan Markovič -poézia)
 • 25.03.2006      Le concert au bal de AOTS - Salle des Fệtes Léo Ferré Paris (F)
 • 18.04.2006      „U jedného stolu” Brno - jazzovo-humoristický program (Milan Kašuba, Milan Markovič-slovo)
 • 06.05.2006      Slávnostné otvorenie ENVIROFILM-u 2006 (Milan Kašuba, Phillipe Naudot)
 • 02.06.2006      Breznianska Jazzmína - 1.ročník Medzinárodného jazzového festivalu (VVJQ)
 • 24.06.2006      Jana Orlická - členka medzinárodnej poroty „Medzinárodného finále súťaže v speve francúzskej piesne” Ostrava (Cz)
 • 14.07.2006      Le concert „Fệte Nationale - l’ Ambassade de France en Slovaquie” au Palais Primatial Bratislava (Milan Kašuba, Phillipe Naudot)
 • 18.07.2006      „Starostovská nočná káva - šansón” Zichyho palác Bratislava (Swing makers, Phillipe Naudot)
 • 01.08.2006      „Musica nocturna - jazz” Zichyho palác Bratislava (R&T band)
 • 23.08 2006        „Cap à l’Est” Banská Štiavnica (Milan Kašuba, Phillipe Naudot)
 • 15.10.2006      „Divadlo sveta v 3. minútach” edukačný koncert v rámci večera víťazov 34. ročníka ChalupkovhoBrezna (Milan Kašuba, Phillipe Naudot, Milan Markovič)
 • 30.10.2006      Galakoncert „Francúzskych dní” v Brezne (Swing makers)
 • 15.12.2006      „Vianočný hudobno - poetický večer” VUT Brno (Swing makers, Phillipe Naudot)
 • 20.12.2006      Le concert au Palais Palffy Bratislava (Philippe Naudot, Ambassade de France en Slovaquie)
 • 22.02.2008      Začiatok vysielania pravidelnej hodinovej relácie o francúzskom šansóne a francúzskej kultúre „Divadlo sveta v troch minútach” rádio LUMEN
 • 09.02.2007      2.Výstava fotografií „Kvety…vo vlasoch…Paríža” Štátna opera Banská Bystrica
 • 28.03 2007      „Soirée Cabaret” 8.ročník Dní francúzskej kultúry Košice (Swing Makers, Juraj Benčík-pantomíma)
 • 18.05.2007      Le programme „Rétrospective de films documentaires français” ENVIROFILM 2007 Banská Bystrica (Swing makers, Daniel Coche-realisateur)
 • 01.06.2007      Breznianska Jazzmína - 2.ročník medzinárodného jazzového festivalu (Big band Brno)
 • 10.06.2007      „Divadlo šansonu” Reduta Brno (Milan Kašuba trio, Phillipe Naudot)
 • 24.06.2007      Členka medzinárodnej poroty „Medzinárodného finále súťaže v speve francúzskej piesne” Ostrava (Cz)
 • 14.07.2007      Le concert  „Fệte nationale - l’Ambassade de France en Slovaquie” au Palais Primatial Bratislava (Milan Kašuba, Phillipe Naudot)
 • 15.08.2007      Členka medzinárodného diskusného fóra s témou „Postavenie kultúry a umenia v Európskej Únii”- Cap à l’Est Banská Štiavnica
 • 07.09.2007      Galakoncert Dní mesta Banská Bystrica (Big Band Brno)
 • 20.09.2007      „Fệte du vin” Paris (Louisianna jazz band- F)
 • 30.10.2007      Galakoncert Francúzskych dní v Brezne (Big band Brno)
 • 18.12.2007 „Cigánsky oheň” Banská Bystrica (Gypsymusic Alexandra Daška a Richard Rikkon)
 • 03.02.2008      „Chanson du monde entier” Ilava (Djangojazz)
 • 28.02.2008      Derniéra 3. fotografickej výstavy „Seina, moja láska” a krst 2. básnickej zbierky, koncert francúzskeho cigánského swingu (Djangojazz) Štátna opera Banská Bystrica
  19.03.2008      „Melódie Paríža” koncertná sieň Trenčianske Teplice (sólisti)
  16.05.2008      Programme „Rétrospective de films documentaires français” ENVIROFILM 2008 Banská Bystrica (Djangojazz, Daniel Coche-realisateur)
  16.05.2008      Záverečný program Envirofilm 2008 (Djangojazz)
  16.06.2008      „99. poetický večer Juraja Sarvaša s hosťami - Veľvyslancom Francúzskej republiky na Slovensku, J.E.Henry Cuny a speváčkou, poetkou Janou Orlickou” Kramáre Bratislava (Milan Kašuba, Phillipe Naudot)
  20.06.2008      Predsedkyňa medzinárodnej poroty „Medzinárodného finále súťaže v speve francúzskej piesne” Banská Bystrica
  20.06.2008      „Fệte de la musique”- Koncert a krst 4. CD „J’ai deux amours” (Big Band Brno) Banská Bystrica
  14.06.2008      Le concert  „Fệte nationale - l’Ambassade de France en Slovaquie” au Palais Primatial Bratislava (Milan Kašuba)
  30.10.2008      Jana Orlická-krstná mama knihy „Slovaquie - France”  autorov Clauda Baláža a Daniela Compagnona