JANA umelecká agentúra

Organizujte svoj kultúrny život s garantom kvality, seróznosti a profesionálnej práce!

 • Obchodný názov:         RNDr. Jana Orlická - JANA umelecká agentúra
 • Adresa:                       Kynceľová 45, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO:                            40 370 836
 • DIČ:                            1049480839
 • Č. účtu                        2625778735
 • Kód banky                   Tatrabanka 1100
 • phone:                         00421-907-431597; 00421-902380210
 • Umelecká agentúra JANA vám ponúka sprostredkovanie umeleckých vystúpení rôzneho hudobného žánru, spoluprácu pri organizovaní kulturných podujatí, koncertov, festivalov, zároveň je schopná poskytnúť vlastnú kultúrnu ponuku na kľúč (scenár, dramaturgia produkcia…realizácia).
 • Jej dominantou je ponuka a prezentácia menšinových a originálnych  hudobných žánrov.
 • JANA ponúka zabezpečenie organizácie recepcií, obchodných stretnutí, firemných osláv, vernisáží, literárno-hudobných večerov, koncertov, plesov, festivalov rôzneho druhu a zamerania.
 • JANA ponúka príjemné, pracovné partnerstvo a reprezentáciu krásneho umenia.

(Propagačné materiály  organizovaných akcií)