Kontakt

  • Obchodný názov:         RNDr. Jana Orlická - JANA umelecká agentúra
  • Adresa:                       Kynceľová 45, 974 01 Banská Bystrica
  • IČO:                            40 370 836
  • DIČ:                            1049480839
  • phone:                         00421-907-431597; 00421-902380210