Projekty

Jana Orlická a jej organizácie sú spoluautorom a spoluorganizátorom viacerých vynikajúcich projektov:

Francúzske dni 2006,2007 (viď.cultE- ProFrankofónia) v spolupráci s mestom Brezno a Banská Bystrica, Asociáciou „Slovensko” Meudon a A.O.T.S.

Medzinárodný jazzový festival Breznianska Jazzmína 2006, 2007 v spolupráci s mestom Brezno

Akadémia európskeho seniora v spolupráci s odborom starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Banská Bystrica

Euroregionálne finále francúzskej piesne 2008 v spolupráci s Alliance francaise a Ambasádou Francúzskej republiky na Slovensku

“Príchod Orient Expresu do Banskej Bystrice” 2007 v spolupráci s mestom Banská Bystrica

Dni mesta Banská Bystrica 2007,2009 - supervízia- v spolupráci s mestom Banská Bystrica a PKO

Dni mesta Brezno 2006,2007 -supervízia- v spolupráci s mestom Brezno

Medzinárodný festival o životnom prostredí ENVIROFILM 2000-2009-supervízia umeleckých podujatí v rámci festivalu-spolupráca so Slovenskou agentúrou životného prostredia

Divadlo sveta v troch minútach, rozsiahly projekt hodinových hudobno-slovných relácií o francúzskom šansóne a francúzskej kultúre, v spolupráci s rádiom LUMEN

Eurokulturológium, rozsiahly projekt hodinových relácií o európskom projekte „Európske hlavné mestá kultúry” a európskych kultúrnych politikách v spolupráci s rádiom LUMEN

Andro jilo tuke šunďol o bašaviben, projekt hodinových hudobno-slovných relácií o svetovej cigánskej piesni pre rádio Slovenský rozhlas-rádio Devín

Projekty koncertov pre mládež od roku 1997 v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave

Generálna koordinátorka kandidatúry mesta Banská Bystrica na titul “Európske hlavné mesto kultúry 2013″-2007

Členka projektového tímu mesta Nitra ako kandidáta na titul “Európske hlavné mesto kultúry 2013″-2008

a ďaľšie (viď Galéria )