Rádio LUMEN

V rámci hudobného cyklu rádia LUMEN, „Mince na dne fontán”, si môžete vypočuť,  od 1.2.2007, každý druhý štvrtok v mesiaci, od 22.00 hod do 23.00 hod., hodinovú reláciu Jany Orlickej „Divadlo sveta v troch minútach” o francúzskom šansóne, francúzskych regiónoch a ich kultúre.