Ponuka koncertov pre mládež

V ponuke Hudobného centra Bratislava a JANA umeleckej agentúry:

1. Vývoj jazzu

 • Zachytené obdobie:
 • éra otroctva - koniec 19. stor.- obdobie spirituálu, vývoj blues, dixieland,  ragtime, boogie-woogie, tridsiate roky 20. storočia - nástup swingu
 • Zvolený repertoár:
 • Ukážky jednotlivých štýlov vo vývoji  jazzu do vrcholu swingových 40.tych rokov
 • Obsah:
 • Prelínanie africkej a európskej hudobnej kultúry
 • Prvé náboženské a svetské piesne ako základ jazzu
 • Jednotlivé vývojové stupne jazzu až po nástup swingu
 • Upriamenie pozornosti na základ súčasnej populárnej hudby v jazze
 • Načrtnutie súčasných smerov jazzu
 • Edukačné prvky:
 • Ukážky jednotlivých nástrojov používaných v jazze
 • Vývoj jazzového tanca
 • Jazzové rytmizovanie s publikom
 • Hľadanie improvizácie
 • Kultúra obliekania v jazze

2. Rytmy Latinskej Ameriky

 • Zachytené obdobie:
 • Vznik základu latinsko-amerického tanca 80. roky 19. storočia
 • 60.roky 20. storočia - začlenenie latinsko-americkej melodiky do jazzu
 • Zvolený repertoár:
 • Ukážky najvýznamnejších tanečných latinsko-amerických rytmov s prienikom do Európy
 • Obsah:
 • Pôvod latinsko - amerického rytmu
 • Základy latinsko - amerického tanca
 • Vplyvy rytmov Latinskej Ameriky na populárnu hudbu Európy a Slovenska
 • Začlenenie rytmov Latinskej Ameriky medzi súťažné tance
 • Syntéza jazzu a rytmov Latinskej Ameriky
 • Edukačné prvky:
 • Ukážka jednotlivých rytmov
 • Originálne oblečenie oblasti
 • Ukážka práce s jednotlivými rytmickými nástrojmi
 • Spolupráca s publikom - publikum ako rytmická sekcia kapely

3. Rozkvet,vrchol a ústup swingu

 • Zachytené obdobie:
 • 30.-40. roky 20. stor. v americkej a slovenskej populárnej hudbe
 • Zvolený repertoár:
 • Skladby svetoznámych autorov tohto obdobia, vrátane autorov slovenskej swingovej éry
 • Obsah :
 • Nástup swingu ako vývojového stupňa jazzu
 • Charakteristické znaky
 • Najvýznamnejšie osobnosti
 • Prínos a význam pre ďalší vývoj americkej a svetovej populárnej hudby
 • Edukačné prvky:
 • Ukážky najznámejších skladieb
 • Plagátová úprava pre ukážku najvýznamnejších osobností obdobia
 • Tanečná ukážka stepu ako jazzového tanca
 • Práca s publikom - swingovanie a frázovanie v improvizačnom prejave speváka
 • Originálne oblečenie zachyteného obdobia

4. Vývoj slovenskej populárnej hudby

 • Zachytené obdobie:
 • 30.-50. roky 20. stor. v slovenskej populárnej hudbe
 • Zvolený repertoár:
 • Skladby významných aj zabudnutých slovenských  autorov tohto obdobia
 • Obsah :
 • Vplyv svetovej, populárnej hudby na vývoj slovenskej melodiky a rytmu
 • Charakteristické znaky
 • Najvýznamnejšie osobnosti
 • Prelínanie štýlov, vplývajúcich na vývoj  populárnej hudby na Slovensku
 • Edukačné prvky:
 • Ukážky najznámejších skladieb
 • Originálne kostýmy podľa libriet operiet
 • Kultúra odievania slovenskej spoločnosti tohto obdobia
 • Ukážka stepu

V ponuke JANA-umeleckej agentúry:

5. Divadlo sveta v troch minútach alebo vývoj šansónu

 • Zachytené obdobie:
 • Začiatok 20. storočia, založenie kabaretu Chat noir v Paríži - postup šansónu cez Európu
 • Zvolený repertoár:
 • Základné typy šansónu,  ukážka nemeckého, českého, či slovenského šansónu
 • Obsah:
 • Vznik a vývoj šansónu od začiatku 20. storočia
 • Dôvody vzniku
 • Smerovanie vývoja
 • Postup šansónu po Európe
 • Edukačné prvky:
 • Ukážky najznámejších šansónov
 • Originálny kostým podľa doby
 • Kulisy zo starého Paríža

6. Andro jilo tuke šunďol o bašaviben

 • Zachytené obdobie:
 • Rok 1068 a prvé zmienky o cigánoch až po súčasný život a ich postavenie v spoločnosti
 • Zvolený repertoár:
 • Cigánska hymna, cigánska pieseň v rôznych jazykoch (chorvátština, rumunština, ruština, rómština, francúzska rómština, nemecká rómština, cigánsky swing, rom-pop)
 • Obsah:
 • Koncert zložený z najkrajších cigánskych melódií z celého sveta, ktoré prevedú poslucháča cestami cigánov z Perzie až na Slovensko a priblížia kontroverznú kultúru a históriu tohto národa.
 • Edukačné prvky:
 • Ukážky rôznych typov cigánskej piesne
 • História cigánskeho národa
 • Tradičné indické (pôvodné cigánske) oblečenie, slávnostné cigánske oblečenie