Curriculum vitae

curriculum vitae

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko, titul: Jana Orlická, RNDr.
Adresa: Kynceľová 45, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Telefón: +421 (0) 907 43 15 97 (mobil)
E-mail: jana2013@zoznam.sk, jana2013@gmail.com

Národnosť:

Slovenská
Dátum narodenia: 19.07.1972
Pracovné skúsenosti

Dátum (od - do):

01.01.2003 - 2007

Meno a adresa zamestnávateľa:

RNDr. Jana Orlická - JANA, umelecká agentúra - Kynceľová 45, 974 01 Banská Bystrica

Odvetvie:

Kultúra, výchova a vzdelávanie

Povolanie, alebo pracovná pozícia:

Riaditeľ umeleckej agentúry

Hlavné aktivity a zodpovednosť: Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí - výstavy, festivaly, vernisáže, recepcie, rauty, plesy, obchodné stretnutia a pod., realizácia vzdelávacích akcií, zabezpečovanie reklamnej a propagačnej činnosti, nadväzovanie kultúrnej spolupráce s domácimi a zahraničnými umeleckými organizáciami a partnerskými mestami;
Dátum (od - do):

2000 - 2007

Meno a adresa zamestnávateľa:

OK klub, n. o., Banská Bystrica

Odvetvie:

Kultúra, výchova a vzdelávanie

Povolanie, alebo pracovná pozícia: Riaditeľ neziskovej organizácie, člen správnej rady

Hlavné aktivity a zodpovednosť: Organizovanie kultúrno-spoločenských stretnutí, získavanie a poskytovanie finančných prostriedkov a ďalšej podpory umeleckým telesám a mladým talentom za účelom reprezentácie mesta a štátu na domácich a zahraničných kultúrnych podujatiach, organizovanie výchovných koncertov pre deti a mládež, zabezpečovanie mediálnej činnosti v oblasti kultúry regiónu;

Dátum (od - do):

2004 - 2005

Meno a adresa zamestnávateľa:

Bansko-bystrické združenie mimovládnych organizácií

Odvetvie:

Kultúra a vzdelávanie

Povolanie, alebo pracovná pozícia: Člen správnej rady
Hlavné aktivity a zodpovednosť: Podpora rozvoja a zastupovanie záujmov mimovládnych organizácií na území mesta Banská Bystrica, realizácia propagačnej činnosti a medializácia organizácií vo vzťahu k odbornej a laickej verejnosti, udržiavanie vzájomnej spolupráce a vytváranie partnerstiev mimovládnych organizácií s miestnou, územnou a štátnou samosprávou pri tvorbe a realizácií spoločných projektov;
Dátum (od - do):

1996 - 2007

Meno a adresa zamestnávateľa:

Slobodný umelec

Odvetvie:

Kultúra, výchova a vzdelávanie

Povolanie, alebo pracovná pozícia:

Odborný garant, scenárista

Hlavné aktivity a zodpovednosť: Zabezpečovanie a realizácia výchovných koncertov pre deti a mládež, reprezentácia mesta Banská Bystrica a štátu na domácich a zahraničných kultúrnych podujatiach, nadväzovanie a udržiavanie spolupráce s domácimi a zahraničnými umeleckými organizáciami a partnerskými mestami, zabezpečovanie mediálnej činnosti v oblasti kultúry regiónu a štátu;

Externá spolupráca s médiami-autor pravidelných hodinových relácií o francúzskom šansóne, umení, jazze, kultúre všeobecne, komentáre, úvodníky-Rádio One, Lumen, rádio Devín, printové médiá../ Spolupráca s ambasádou Francúzskej republiky, s Alliance Francaise, Association „Slovensko” Meudon, „Association originaire des pays des amis tcheques et Slovaques” Paris, Association “Meudon-ville européenne de la culture”, “Maison francoslovaque” Grenoble; 2008-2009-práca sprievodcu v destináciách “Paríž”, “Londýn”, “Rím”, “Korzika”, pre cestovné kancelárie Trinity travel, Coimex travel;

Dátum (od - do):

01.02.-31.11.2007

Meno a adresa zamestnávateľa:

Kancelária primátora mesta Banská Bystrica, Mestský úrad, ČSA 26, 974 06 Banská Bystrica

Odvetvie:

Európska dimenzia kultúry

Povolanie, alebo pracovná pozícia:

Generálny koordinátor projektu „Kandidatúra mesta Banská Bystrica na titul Európske hlavné mesto kultúry”

Hlavné aktivity a zodpovednosť: Zabezpečenie prípravy kandidátskeho profilu mesta Banská Bystrica a banskobystrického samosprávneho kraja v rámci projektu Európskej únie „European capital of culture”
Vzdelanie a školenia
Dátum (od - do):

2003

Názov vzdelávacej alebo školiacej organizácie, inštitúcie:

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Hlavná študijná náplň:

Krajinná ekológia - environmentálne zdravie

Získaný titul:

RNDr.

Dátum (od - do):

1996 - 2002

Názov vzdelávacej alebo školiacej organizácie, inštitúcie:

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Hlavná študijná náplň:

Získaný titul:

Environmentálna ekológia

Mgr.

Dátum (od - do):

1990 - 1995

Názov vzdelávacej alebo školiacej organizácie, inštitúcie:

Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

Hlavná študijná náplň:

Všeobecná medicína

Získaný titul:

-

Dátum (od - do):

08.09.2009

Názov vzdelávacej alebo školiacej organizácie, inštitúcie:

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Hlavná študijná náplň:

Katedra európskych kultúrnych štúdií a slovanských jazykov

Získaný titul:

Dátum (od - do):

17.11.2008-6.12.2008, 13.11.-3.12.2010

Názov vzdelávacej alebo školiacej organizácie, inštitúcie:

Maison des cultures du monde-Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky

Paríž

Hlavná študijná náplň:

Stáž v oblasti vzdelávacieho cyklu „Tvorba kultúrnych politík a vedenie administratívy”

“Financovanie a ekonomika kultúry”

Získaný titul:

-

Osobné schopnosti a zručnonsti

Materinský jazyk:

slovenčina
ďalšie svetové jazyky:
Angličtina
Čítanie výborné
Písanie výborné

Hovorenie

dobré
NEMČINA
Čítanie výborné
Písanie výborné

Hovorenie

dobré
FRANCÚZŠTINA
Čítanie výborné
Písanie výborné

Hovorenie

dobré

RUŠTINA
Čítanie

výborné
Písanie

výborné

Hovorenie

výborné

Manažérske a organizačné schopnosti:

Prax v riadení tímu, schopnosť budovať a motivovať pracovný kolektív, orientácia na výsledok, schopnosť navrhovať a presadzovať nové riešenia;

  • Organizácia Medzinárodných podujatí - Medzinárodný jazzový festival BREZNIANSKA JAZZMÍNA 2006, Medzinárodné finále francúzskej piesne 2006,2007, Dni mesta Brezno 2006,2007, Dni mesta Banská Bystrica 2007,2009 Akadémia európskeho seniora 2007, Príchod Orient Expressu Banská Bystrica,13.-15. ročník Francúzskych dní Brezno…/;
  • Reprezentácia na vrcholových svetových podujatiach /33.Jazzwoche-Burghausen 2000, Competition internationale de Jazz de New Orleans-Saint Raphael 1999, 2000, 2001, Zaduski jazzowie-Krakow - 2002, 33.internationales Dixieland festival- Drážďany - 2003, Paríž Le bal de AOTS-2000, 2006…/;
  • Členka medzinárodnej poroty Euroregionálneho finále vo francúzskej piesni-Ostrava 2006, 2007
  • Predsedkyňa medzinárodnej poroty Euroregionálneho finále vo francúzskej piesni-Banská Bystrica 2008
  • Tvorba mediálnych plánov, príprava tlačových konferencií, príprava systému mediálnych marketingových aktivít, príprava scenárov relácií, tvorba mediálnych vstupov do printových médií
Technické zručnosti:

Znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva, znalosť práce s MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet (web, mail) na úrovni používateľa;
Umelecké zručnosti:

<