Live nahrávky

LIVE nahrávky z koncertov

Medzinárodný ekumenický koncert Štátne divadlo Košice 2010

Žalm Dávidov v jazyku hebrejskom

Zdravas Mária v jazyku aramejskom

Jana Orlická (spev), Jakub Rizman (harfa), Michal Matejčík (harfa), Juraj Dufek (gajdy, chalmay), Roman Kozák (perkusie)

Medzinárodný ekumenický koncert Štátne divadlo Košice  2009

Kadish židovská modlitba za obete a zomrelých v jazyku jemenitské ladino

Avinu malkeinu modlitba Najsvätejších dní v hebrejčine

Jana Orlická (spev), Jakub Rizman (harfa), Juraj Dufek (gajdy, chalmay), Roman Kozák (perkusie)

Cap a l est 2006

Francúzske dni 2006

ENVIROFILM 2008

  • Jana Orlická&Djangojazz: Peter Bryndzák (husle), Dušan Milko (gitara), Marek Milko(gitara), Vladimír Homola (cimbal), Rastislav Miklošík (kontrabas)