Partenaires

  • Karol Ličko - HLP grafik s.r.o: grafisches schema des Webs, autor der Logotype: “Jana-umelecká agentúra”;” Chanson francaise-medzinárodná súťaž vo fr.piesni”; “cultE - ProFrankofónia-občianske združenie”
  • František Hrablaj-HLP grafik s.r.o: autor der grafik der Werbeschriften
  • Die Administration des Portals: PhDr. Peter Pisarčík
  • Fotografien: M. Novák, J. Miškovič,  V.Veverka, J. Šurina
  • Die Kostüme für die Jana Orlická: Galerie módy Helena Fejková design Prague
  • Der Stilist der Jana Orlická: Esteticstudio